4INSPIRATIONS VISJON, VERDIER & MÅL

4inspirations visjon

4inspiration vil gjennom utdanning, utvikling, inspirasjon og motivasjon bidra til at mennesker i alle aldre får et rikere liv ut ifra deres egne målsettinger.

4inspirations verdier

4inspirations grunleggende verdier er meningsfullhet, entusiasme og glede for alle involverte.

4inspirations mål

Målet med 4inspiration og 4inspiration.no er å skape en arena der deltagernes samhandling, våre verktøy og inspirasjon bidrar til at de utvikler seg som individ.

Gjennom informasjon, inspirasjon, kurser, utdannelser og foredrag er 4inspiration en naturlig møteplass for mennesker som er opptatt av å vokse og utvikle seg som person. Vårt mål er at alt som har med 4inspiration å gjøre skal gi de involverte en følelse av merverdi i form av personlig utvikling, nettverk og glede.

<< Tilbake