UTDANNELSER & KURS

4inspiration formidler ulike utdannelser og kurs fra anerkjente aktører innen Mental Trening, personlig utvikling, coaching og retorikk/kommunikasjon.

 • Lisensiert Mental Trener, steg 1

  Fjernundervisning

  Ønsker du å lære deg Mental Trening og hvordan du kan bruke det i alle aspekter i livet ditt?

  Dette er grunnkurset, eller steg 1 (PUMT), i utdannelsen til å bli internasjonalt godkjent Lisensiert Mental Trener. Delkurset fokuserer på selvledelse og er avsluttende i seg. Veldig mange leser steg 1 for sin egen utvikling; Tilbakemeldingene fra kursdelatakerne viser at de fleste opplever at kurset gir dem sterke positive forandringer i både privat og yrkesliv. Eksaminering er frivillig, bestått avlagt eksamen gir deg tittelen Certified Mental Training Practitioner og gir 100 International Units/30 Bolognapoeng, i henhold til ECTS-standarden (tilsvarer 30 SP).

  Om du ønsker å jobbe som profesjonell Mental Trener vil bestått eksamen på steg 1 kvalifisere deg til å gå videre til steg 2, eller påbyggingskurset. Godkjent eksamen i Steg 2, gir deg tittelen Lisensiert Mental Trener og Certified Mental Trainer Master, som kvalifiserer deg til å jobbe profesjonelt som Mental Trener innen f.eks idrett og næringsliv.

  Gjør som over 5 000 svensker har gjort - Meld deg på utdannelsen i Mental Trening i dag!

  >>Les mer

 • LISENSIERT MENTAL TRENER, STEG 2

  Fjernundervisning

  Ønsker du å jobbe profesjonelt som Mental Trener?

  Dette kurset er steg 2 i utdannelsen til å bli Lisensiert Mental Trener. Steg 1 handler om personlig ledelse eller selvledelse, Steg 2 handler om ledelse og kvalifiserer deg til å jobbe med mennesker i alle typer yrker, bransjer og sektorer, også innen idretten. Den er den eneste som gir en internasjonalt anerkjent lisensiering innen Mental Trening.

  Ved bestått eksamen gir utdannelsen 200 International Units/30 Bolognapoeng, i henhold til ECTS-standarden (tilsvarer 30 SP).

  >>Les mer

 • Pensum, steg 1 & 2

  Pensumet til steg 1 & 2 i utdannelsen til å bli Lisensiert Mental Trener består av flere del-kurs med DVD-leksjoner, CD'er og litteratur. Her finner du oversikter samt anbefalinger fra tidligere kursdeltagere.

 • Internasjonal sertifisering i coaching

  Sertifisert Internasjonal Coach - Utdannelse gjennom ICC (International Coaching Community).

  ICC - Verdens største coaching-organisasjon - tilbyr en solid utdannelse og sertifisering i coaching. En utdannelse fra ICC garanterer at du får en grundig innføring og trening i coachingens alle aspekter, samt sikrer at du får den tyngden og den kvaliteten du trenger i jobben som profesjonell coach.

  >>Les mer

 • Kurs i retorikk og kommunikasjon

  Er du selger, leder, vil jobbe som profesjonell foredragsholder/taler eller har noe du ønsker å formidle på en meget god måte foran et publikum?? Da er dette kurset noe for deg!

  Du lærer deg hvordan du med den største letthet og glede kan presentere et budskap på en profesjonell måte foran en forsamling.

  Nå har du sjansen til å lære av de beste - Lasse "brannmann" Gustavson og hans kollegaer. Han har forelest i snart 30 år med meget stor suksess. La han og hans kollegaer hjelpe deg å realisere ditt iboende potensial som foredragsholder. Delta på en av de åpne kursene eller bestill et spesialtilpasset kurs til deres bedrift.

  Det tilbys også et tilleggskurs der du lærer hvordan du kan markedsføre deg selv som foredragsholder.

  >>Les mer