SAMFUNNSANSVAR

 

Vi i 4inspiration er opptatt av å bidra til et bedre samfunn for alle og derfor engasjerer vi oss i ulike samfunnsnyttige tiltak.

Vi er også opptatt av miljøet og det går igjen i hele organisasjonen. Vi tenker miljø i alt fra transportmiddel til valg av materialer og gjenvinningstiltak.

 

 

 

 

 

 

 << Tilbake