Personlig Utvikling

Personlig utvikling kan være så mangt, men generelt kan man si at det er alt som får deg til å utvikles som person.

Det er alt som får deg til å få mer kontroll over livet og dine følelser, å ha det bedre, bygge sterkere og tryggere relasjoner med personene i dine omgivelser; ja, alt som får deg til å ha det bra, for det er vel det livet til syvende og sist handler om?

Personlig utvikling handler om en endring av seg selv på ulike måter. Om man vil at noe skal endres MÅ man begynne med seg selv. Det er fordi man faktisk ikke kan endre andre enn selg selv - uansett hvor mye man ønsker det. Men man kan endre sin egen innstilling, kommunikasjon, oppfatning, forventning osv. og det man ofte merker er at andre rundt en forandrer seg også.

Personlig utvikling kan handle om hvordan man kan bli mer produktiv og effektiv i sitt arbeid og samtidig beholde fokuset på elementer som er viktige i ens liv – det være seg familie, venner eller andre man bryr seg om. 

Lederskap kan for eksempel være en del av den personlige utviklingen, mens å lære seg et nytt språk kan være en annen. Personlig utvikling er viktig og kanskje til og med nødvendig for å ha det bra, men hva personlig utvikling er for deg bestemmer du. Det er dine målsettinger som bestemmer det og det er de som blir drivkraften din. 

En annen forklaring på ordet personlig utvikling er å lytte til seg selv og å forstå selvinnsiktens kraft: Å gå i seg selv, å tørre å være ærlig med seg selv, og å se seg selv for hvem man egentlig er og hvilke behov man egentlig har, uten påvirkning fra andre. Når man når dit kan man gjøre noe med de tingene som ikke er helt tilfredsstillende i ens liv. Om man ikke erkjenner eller innser noe kan man heller ikke endre på det.

Husk at det er du som skal leve ditt liv med dine følelser, tanker og handlinger og dermed er det ditt eget ansvar å lære å kjenne deg selv slik at du på den beste måten kan skape det livet du ønsker og fortjener.

En veldig effektiv måte å utvikles som person og leder er gjennom Mental Trening.

Klikk her for mer informasjon om kursene og utdannelsene 4inspiration kan tilby innen Mental Trening og personlig utvikling.