Forskningsmateriale

Her kan du laste ned forskningsmatriale som har med Mental Trening å gjøre.

 • File

  Bättre koncentration och skoltrivsel

   (284K)
  Kerstin Gauffin og Ann-Charlotte Willysson har utført et vitenskapelig eksperiment på om Mental Avslappningstrening kunne forbedre elevenes konsentrasjonsevne og trivsel på skolen. Samtlige elever forbedret leseferdigheten og fikk bedre resultater på lesetesten. I tillegg rapporterte elevene selv at skolearbeidet gikk mye lettere enn før fordi de kunne konsentrere seg lettere og følte en økt arbeidsglede.
 • File

  Lars-Eric Uneståhl and Mental Training: An appreciation

   (95K)
  Alastair Dobbin forteller om sitt samarbeide med Dr. Lars-Eric Uneståhls (Gründeren av Mental Trening) i Glascow. De utførte eksperimenter på pasienter med depresjon og fant at Mental Trening hadde større effekt enn medisiner så lenge pasienten selv var positiv til treningen.
 • File

  Livskompetens

   (229K)
  Mental Trening har vært hyppig brukt i den svenske skolen siden 70-tallet og i denne artikkelen belyses bruken og effekten av Mental Trening.
 • File

  Mental Trening - Livskompetanse i skolen

   (229K)
  Denne artikkelen diskuterer Dr. Lars-Eric Uneståhls arbeide med Mental Trening i den svenske skolen og hvordan man med Mental Trening kan hjelpe elevene til å utvikle livskompetanse som ruster dem bedre for voksenlivet.
 • File

  Mental Trening - hører tankens kraft hjemme i skolen?

   (1.2M)
  Linn Abrahamsson og Per Dammström har gjort et eksperiment på en 3. klasse der de har testet effekten av Mental Trening. De kan fortelle at elevenes selvtillit og koordinasjonsevne økte samtidig som stressnivået senktes ved kun litt Mental Trening.
 • File

  Mental Trening - utprøving av en metode i skolen

   (1009K)
  Ellinor Birath rapporterer om resultatene av hennes Mentale Trening som hjelp ved elevers nervøsitet før prøver. Hun viser at Mental Trening har en positiv effekt på elevenes opplevelse av prøvesituasjonen.
 • File

  Positive psychology progress: Empirical validations of interventions

   (652K)
  I denne artikkelen presenterer Dr. Seligman et.al. forskningsresultater rundt effektiviteten ved bruk av positiv psykologi. Publisert i American Psychologist 2005. American Psychologist er tidsskriftet til American Psychology Assosiation (APA).
 • File

  The Neuroscience of Leadership

   (457K)
  Det er velkjent at de fleste mennesker misliker om motsetter seg forandringer. I denne artikkelen forteller David Rock and Jeffrey Schwartz hvordan man gjennom nevrovitenskapen kan vise hva som skjer i hjerne når man utsettes for endringer, og gjennom det kommer med alternativer til hvordan man bør angripe endringsledelse og f.eks vaneendringer. F.eks. peker de ut coaching som et meget effektfullt verktøy.