MENTAL TRENING

Mental Trening - fordi det ikke bare er kroppen som trenger trening!

Mange tilbyr teknikker for mental trening i en eller annen form, og ordet i seg refererer til å trene tankene sine på en eller annen måte.

Når vi i 4inspiration snakker om Mental Trening refererer vi til en helt spesiell form for mental trening;

Mental Trening er en vitenskapelig metode utarbeidet av Dr. Lars-Eric Uneståhl, en av verdens fremste eksperter på feltet. Mental Trening brukes til å systematisk trene opp, og styrke sine mentale prosesser (tanker, følelser og holdninger/innstillinger). Mental Trening på denne måten bygger på anerkjente vitenskapelige metoder; kognitiv terapi kombinert med selvhypnose.

Mental Trening har gjennom årtier vist seg å være eksepsjonelt effektivt. Metoden er vel utprøvd og er meget anerkjent i Sverige, og etter hvert internasjonalt. Det er utført mange vitenskapelige studier som demonstrerer at Mental Trening har positiv effekt på de fleste områder i livet.

Så, hvorfor trene mentalt?

De fleste vet at det er viktig å holde kroppen i form, men ikke så mange tenker på at dette faktisk også gjelder hjernen.

Hjernen er et fantastisk organ som styrer hele oss - både kropp, følelser og hvordan vi fortolker situasjoner rundt oss. Dessverre er det ikke alltid at vår tankegang er optimal i forhold til hva den kan være. Det flotte med hjernen er at den er lett-trent og kan med enkle grep trenes til å jobbe for oss og ikke mot oss – om man gjør det på rett måte. I tillegg er det vist at jevnlig trening av hjernen minsker forekomsten av demens/Altzheimer, forbedrer helsen og gir et bedre og jevnere humør.

Mental Trening tar utgangspunkt i at livet er et ”gjør det selv prosjekt" der vi selv bør ta ansvar for vår egen livssituasjon. Det er vist at ens tankegang, og derigjennom følelsen man har om seg selv, i stor grad styrer livskvaliteten. Derfor bør man også selv ta ansvaret for å leve det livet man vil ha. I Mental Trening lærer man seg hvordan man kan trene tankegangen sin slik at man skaper et liv med høy prestasjon, god helse, sterk livsglede og høy livskvalitet.

Å trene tankene sine er ikke noe nytt, og det er mange som tilbyr ulike tips, kurs og metoder for hvordan man skal lære seg å tenke positivt, bli mer optimistisk etc. Problemet er ofte at effekten er begrenset og kortvarig. Årsaken til det er at de fleste metoder påvirker bevisstheten. I Mental Trening påvirker man underbevisstheten, fordi det er den som i stor grad styrer oss.

Derfor vil man også merke en raskt og mer langvarig effekt enn ved mange andre metoder. Med effektive og enkle teknikker kan man forandre på det man ønsker i livet sitt - uten å måtte gå veien om viljestyrken.

Dr. Lars-Eric Uneståhl har utviklet utallige Mentale Treningsprogrammer spesielt designet for ulike områder, f.eks. innen idrett, helse, vaneendring, røykeslutt, stress, søvn, selvbildet, vektreduksjon, prestasjon etc. I tillegg har han utviklet den eneste høyskoleutdannelsen (fjernundervisning) innen Mental Trening som gir en lisensiering som Mental Trener. I tillegg til at man lærer seg å skape seg det livet man ønsker seg på alle områder blir man kvalifisert til å jobbe profesjonellt som Mental Trener.

Mental Trening innebærer:

 • Å få kjennskap til, innsikt i og forståelse for fordelen med en stadig utvikling og en livslang læring.
 • Å lære å se livet som et "gjør det selv prosjekt".
 • Å se at alle utviklingsprosesser begynner med att man "skaper sin egen framtid".
 • Muligheten til å omprogrammere hvordan man fortolker fortiden.
 • At Motivasjon er "Livets kjerne".
 • At "Livskvalitet" kan og må skapes av hver og en.
 • Å vise deltageren hvordan man, med en systematisk Mental Trening, kan oppnå avslappet effektivitet. Dvs. at man blir mer effektiv på tross av et minsket energiforbruk.
 • Et bedre selvbilde; bedre selvfølelse og bedre selvtillit.
 • En økt motivasjon som positivt påvirker prestasjon og helse.
 • Økt konsentrasjon og kreativitet.
 • Mental styrke og en vinnende attityde.
 • En høyere livskvalitet.

Vi tenker i bilder

Hjernen opererer i bilder. Disse bildene er et resultat av våre fortolkninger av omgivelsene, situasjoner etc. og de fortolkes på grunnlag av de erfaringer, opplevelser, forestillinger vi har tilegnet oss gjennom livet. Bildene er altså høyst subjektive, men styrer like fullt vår oppfatning om verden, og styrer våre tanker, bilder, holdninger og følelser.

Derfor kommer altså vår sannhets- og virkelighetsoppfatning an på hvordan man fortolker eller forstår situasjoner rundt oss. Dermed kan man si at f.eks. selvbildet er ens egen fortolkning av en selv, uten at det nødvendigvis innebærer at det er den samme fortolkningen alle andre har av en (For forskning på dette kan man lese om f.eks. Sosialkonstruksjonisme, Placebo-effekten, Pygmalion-effekten og Selvoppfyllende profetier).

Så, fordi man i praksis skaper sin egen virkelighet, sine egne bilder av seg selv og omverdenen, kan man også omskape disse. Men disse bildene ligger lagret i underbevisstheten, og kan derfor være vanskelige å påvirke. Man kan f.eks. si til seg selv om og om igjen at man er bra, men det kan allikevel være vanskelig, eller umulig å tro på innerst inne.

I den Mentale Treningen har man mulighet til å omskape underbevisstheten, eller bildene, på en meget effektiv og lettvint måte. Gjennom en vitenskapelig utprøvd metode lærer man seg å skape nye og mer optimale bilder av seg selv og omverdenen. Man lærer seg rett og slett å omprogrammere sin underbevissthet slik at man automatisk endrer tanker, forestillinger, bilder, holdninger og følelser som igjen påvirker ens handlinger og livskvalitet.

Her finner du lenker til ulike reportasjer i media som har med Mental Trening å gjøre.

Lars-Eric Uneståhl – gründeren av Mental Trening

Dr. Lars-Eric Uneståhl, idrettspsykolog i bunnen, er rektor på Skandinaviska Ledarhögskolan i Örebro og har gjennom flere årtier forsket på, og utviklet prinsipper og program for, personlig utvikling og selvtrening gjennom Mental Trening. Han har spesielt forsket innen områder som livskvalitet, personlig utvikling, avspenning, motivasjon, effektivitet, idrett og topp-prestasjoner, stressmestring og lederskap. Les mer om Dr. Lars-Eric Uneståhl sin forskning her.

Lars-Eric Unestål utviklet den Mentale Treningen med tanke på idrettslige topprestasjoner og har gjennom årenes løp jobbet med en mengde idrettsutøvere og Olympiske komiteer rundt omkring i verden. Etter hvert så man at Mental Trening er effektivt på de fleste områder i livet, ikke bare innen idretten. Derfor har konseptet Mental Trening de siste 30 årene spredt seg til de fleste samfunnsområder. I Sverige er skolen, helse- og pleie sektoren og næringslivet meget aktive brukere av Mental Trening. Blandt annet bruker Jensen Education, en av Sveriges ledende private udannelsesorganisasjon, Mental Trening hver eneste dag som en del av undervisningen.

Videre har mange av Sveriges ledende firmaer fått hjelp av Lars-Eric Uneståhl gjennom årenes løp. De ser Mental Trening som et effektivt og meget konkret verktøy for å skape en bedre arbeidsplass.

Mange bruksområder

Som nevnt begynte Lars-Erics arbeidet sitt med Mental Trening i idretten. de senere årene har han utviklet programmer for personlig kvalitet, teamutvikling samt arbeids- relasjons- og livskompetanse. Erfaring og studier viser at Mental Trening er meget effektivt også på disse områdene. Som et rasultat av dette utviklet Lars-Eric en høyskolepoengivende utdannelse i 2 steg innen Mental Trening.

Utdannelsen skaptes da Lars-Eric jobbet som professor ved Högskolan i Örebro (nåværende Örebro Universitet), der den var en av høyskolekursene. Lars-Eric startet Skandinaviska Ledarhögskolan for å tilfredsstille behovet for en Lederskapsskole med fokus på "Læring for Livet", en lederutdannelse som er mer praktisk enn det som er vanlig. Der tradisjonelle utdannelser fokuserer på kunnskapstilegnelse forkuserer SLH på viktigheten av "livskunnskap" for å kunne bil en god leder - for seg selv og andre.

SLH er den eneste godkjente utdanningsinstitusjonen i verden som utdanner Lisensierte Mentale Trenere med internasjonalt godkjente studiepoeng.

Lars-Eric har også utviklet en mengde Mentale Treningsprogram på CD. Gjennom årenes løp har mange hundre tusen svensker brukt og bruker disse programmene, som fokuserer på økt effektivitet, prestasjon, velvære og helse. Han har utviklet programmer for bl. annet røykeslutt, vektreduksjon, bedre søvn, avslapping, mindre stress etc.  

Snart får du kjøpt hans CD'er her på 4inspiration.no.

Lisensiert Mental Trener, steg 1

PUMT (Personlig KompetanseUtvikling gjennom Mental Trening) er steg 1 eller grunnkurset til å bli Lisensiert Mental Trener. Dette kurset egner seg for alle da det fokuserer på selvledelse og personlig utvikling. Ved fullført kurs blir du Certified Mental Training Practitioner som gir 100 International Units (tilsvarer 30 studiepoeng). Kurset innebærer at du gjennom Mental Trening lærer å lede deg selv til et liv med glede og livskvalitet. 

Steg 1 kan med fordel tas av alle som har interesse for mentale prosesser, tanketrening, økt effektivitet og prestasjon, selvutvikling og det å skape sin egen livskvalitet. Om man ønsker å jobbe som profesjonell Mental Trener kan man gå videre til Steg 2 av utdannelsen, og oppnår da en internasjonalt godkjent Lisensiering som Mental Trener.

>>Les mer

Lisensiert Mental Trener, steg 2

PTL (Person, Team og Lederskap) er steg 2, eller påbyggingskurset for å bli Lisensiert Mental Trener og fører til en internasjonalt godkjent utdannelse innen Mental Trening. Dette kurset egner seg for deg som vil jobbe profesjonelt som Mental Trener. Ved fullført kurs får du Lisensiering som Mental Trener og  blir Certified Mental Trainer Master som gir 100 IU, slik at du tilsammen vil bli kreditert 200 IU (tilsvarer 60 studiepoeng).

Interessen for utdannelsen har vært stor fra andre land og derfor startes nå PUMT, Lisensiert Mental Trener, steg 1, på engelsk. Det har fått navnet Certified Mental Training pracitioner Through UMT – Uneståhl Mental Training™.

>>Les mer

 • Personlig Utvikling

  4inspiration tilbyr kurser innen personlig utvikling. 

  Personlig utvikling handler om innsikt i seg selv, eller selvinnsikt. Det å gå i seg selv, å begynne med seg selv for å kunne skape en endring eller forbedring i hverdagen.

  Personlig utvikling er alt som gjør at du får mer kontroll over ditt liv og dine følelser, har det bedre og bygger sterkere og tryggere relasjoner med personer i dine omgivelser. Det kan også handle om å bli mer suksessrik og effektiv i det du jobber med.

  Vil du ha mer informasjon om de utdannelser og kurser 4inspiration kan tilby deg for å bidra i din personlige utvikling?

  >> Les mer

 • Mental Trening i media

  Her finner du lenker til ulike reportasjer i media som har med Mental Trening å gjøre.

 • Forskning & utvikling

  Her finner du forskning om Mental Trening.

 • Websider & videoklipp