Dr. Lars-Eric Uneståhl

Lars-Eric Uneståhl er i dag rektor for Skandinaviska Ledarhögskolan, en skole spesialisert på Personlig Utvikling innen Mental Trening, Coaching, Stresshåndtering og Lederskap. Lars-Eric har gjennom mange årtier forsket på, og utviklet prinsipper og programmer for personlig utvikling og selvtrening gjennom Mental Trening. Områdene er avspenning, motivasjon, effektivitet, topp-prestasjoner, stresshåndtering, livskvalitet, lederskap etc.

FRA IDRETT TIL ARBEIDSLIVET

Lars-Eric Uneståhl utviklet den Mentale Treningen innen idretten og har gjennom årene jobbet med en mengde eliteidrettsutøvere fra hele verden. Under de senere årene har mental trening spredt seg til de fleste samfunnsområder, som f. eks. i skolen, helsesektoren og arbeidslivet. Mange av Sveriges ledende firmaer bruker Mental Trening som en viktig metode for å skape en bedre arbeidsplass for sine ansatte.

MANGE TRENINGSPROGRAM

I løpet av årene har hundrevis av svensker brukt Lars-Eric Uneståhls treningsprogrammer for å øke sin effektivitet og forbedre sin helse. I de senere årene har utviklingsarbeidet fokusert mer og mer rundt personlig kvalitet, teamutvikling og arbeids-, relasjons-, og livskompetanse.
Under finner du en liste over hans publiserte forskning:

 

Forskningsrapporter fra den Psykologiske Institusjonen,
Uppsala Universitet, 1967-1974


Uneståhl L-E, Holmgren S,: Hypnotisk kontroll av responsivitet under sömn. 1967
Uneståhl L-E,: Hypnos och hypnotiserbarhet, 1968
Uneståhl L-E,: Posthypnotisk inducerad trötthet, 1968
Uneståhl L-E,: Undersökning av olika posthypnotiska suggestioner på bilkörning i simulator, 1968
Uneståhl L-E,: Posthypnotiska trancens natur, 1969
Uneståhl L-E,: Posthypnotisk inducerad färgblindhet, 1969
Uneståhl L-E,: Signalutlösta posthypnotiska suggestioner, 1970
Uneståhl L-E,: Generalisering och diskriminering vid posthypnotiska suggestioner, 1971
Uneståhl L-E,: Investigations concerning spontaneous trance and posthypnotic suggestions, 1971
Uneståhl L-E, Ekström P, Lindwall M,: Effekten av posthypnotisk inducerad anesti och hyperestesi, 1971
Uneståhl L-E, Johansson A-M, Nygårds A-M,: Relationen mellan posthypnotisk varierad aktiveringsnivå och prestationsförmåga, 1971
Uneståhl L-E, Berglund B, Gaunitz S,: En posthypnotisk utlöst emotion som förstärkare, 1971
Uneståhl L-E, Gaunitz S,: Typiskt beteende under hypnos telaterat till subjektiva förväntningar, 1971
Uneståhl L-E, Piltz K, Söderlund I,: Det hypnotiska och posthypnotiska insomnandets inverkan på sömnen, 1971
Uneståhl L-E,: En studie av verkningslängden hos vissa posthypnotiska suggestioner, 1972
Uneståhl L-E,: The interaction of Behavior Therapy and Hypnosis, 1972
Uneståhl L-E, Lindgren U, Lindström M,: En undersökning av föreställningsförmåga under olika grader av avslappning och hypnos, 1972
Uneståhl L-E, Ahlstedt B, Lodhammar L, Skoog C,: Effekten av hypnotisk inducerad anesti på subjektiva skattningar, blodtryck och katekollaminutsöndring, 1972
Uneståhl L-E, Granholm G, Hilding K,: Katekollaminutsöndring och posthypnotisk modifiering av stresstillstånd, 1972
Uneståhl L-E, Irfann S,: En posthypnotisk utlöst emotion som förstärkare, 1972
Uneståhl L-E, Barkestam L, Isaksson C, Melander A,: En studie av förväntanseffekter på mottaglighet för hypnos, 1972
Uneståhl L-E, Berglund B, Öhrstedt B,: Emotioner inducerade under hypnos och några fysiologiska och psykologiska indikatorer på dessa, 1972
Uneståhl L-E,: Hypnosis in dynamic and behavior therapy, 1973
Uneståhl L-E,: The use of hypnosis in Sport and Art, 1973
Uneståhl L-E,: Hypnosis and spontaneous trance, 1973
Uneståhl L-E, Beving A, Ericson B, Wassberg G,: Effekter av hypnos som sömnadministrerad sömterapi vid sömnbesvär, 1973
Uneståhl L-E, Hultin K, Sundgren B,: Effekten av föreställningar under hypnos och avslappning på idrottsprestationer, 1973
Uneståhl L-E, Boström E, Orre J,: Effekten av hypnos och suggestion på nystagmus och pupillstorlek, 1974
Uneståhl L-E, Waara K, Wastensson S,: Iakttagelser kring posthypnotiskt blockerande suggestion samt relationen till perceptuell defense, hypnotisk amnesi och posthypnotiskt trancetillstånd, 1974
Uneståhl L-E, Andersson M, Fromell A-C, Sandström B,: Trancendental meditation, 1974
Uneståhl L-E, Appelgren S,: En studie i självhypnos I, 1974
Uneståhl L-E, Larsson G,: En studie i självhypnos II, 1974

 

Forskningsrapporter fra Avdelningen för idrottsforskning,
GIH, Högskolan i Örebro 1975-1982


Uneståhl L-E, Hultin K, Sundgren B,: Effekten av föreställningar under hypnos och avslappning på idrottsprestationer. Rapport I, 1975
Uneståhl L-E, Gustavsson M,: Psykologiska faktorer vid elitskytte, Rapport II, 1975
Uneståhl L-E, Olsson B, Sahlin P, Skoghäll A-K,: Elitidrott - en probleminventering. I. Friidrott. Rappot III, 1975
Uneståhl L-E, Andersson S, Slottsjö Y,: Biorytm och idrott. Rapport VII, 1976
Uneståhl L-E, Peterson Y,: Motorisk inlärning och posthypnotisk förstärkning. Rapport VIII, 1976
Uneståhl L-E,: Effekten av varierande fysisk och mental spänning vid skytte. Rapport IX, 1977
Uneståhl L-E, Buuts U,: Sommarolympiaden 1976. Rapport X, 1977
Uneståhl L-E, Andersson H, Joelsson B,: Omedelbar feedback och posthypnotisk förstärkning. En metodstudie i simning. Rapport XI, 1978
Uneståhl L-E,: Mental Träning. Rapport XII, 1978
Uneståhl L-E, Billengren T, Cardell J, Holmberg I, Jonsson J,: ÖIK - En problemanalys. Rapport XVIII, 1979
Uneståhl L-E, Aspelin K, Hermansson M,: Elitidrott - en probleminventering i utförsåkning. Rapport XIX, 1979
Uneståhl L-E,: Utveckling och utvärdering av metoder för mental träning - En lägesrapport. Rapport XX, 1980
Uneståhl L-E, Augustsson B, Nordenberg A, Svensson C,: Psykologiska dimensioner som påverkar idrottsprestationer. - Konstruktion och utvärdering av ett individtest. Rapport XXI, 1980
Uneståhl L-E, Briefe S,: Utvärdering av mental träning i bowling. Rapport XXIII, 1981
Uneståhl L-E,: Motorisk inlärning genom mental träning. Rapport XXIV, 1981
Uneståhl L-E, Thor M,: Monotont långtidsarbete. I. Lidingöloppet. Rapport XXV, 1981
Uneståhl L-E, Apelqvist L, Gustafsson A,: Monotont långtidsarbete. II. Västgötaloppet. Rapport XXVI, 1981
Uneståhl L-E, Henriksson B, Högström J,: Psykologiska faktorers inverkan på muskelstyrka. Rapport XXVII. 1981
Uneståhl L-E, Ingvarsson P-A,: Fotboll - En analys av fotbollsallsvenskan 1979. Rapport XXVIII, 1981
Uneståhl L-E, Strandh P,: Simning och mental träning. Rapport XXIX, 1981
Uneståhl L-E, Bexell, S, Lanker M,: Mental träning och återhämtningsförmåga. Rapport XXX, 1981
Uneståhl L-E, Bodin M, Poulsen E,: Konståkning - modellinlärning. Rapport XXXI, 1981

 

Senere forskning


Bundzen P, Gavrilova E, Isakov V, Unestahl LE.: Stresslimiting and immunomodulating effect of mental training. J Pathopysiol 1998:5,(1):148.

Bundzen P, Leisner P, Malinin A, Unestahl LE.: Mental relaxation: Neuro-dynamic markers and psychopysiologocal mechanisms. In: Rodano R, Hill D, eds. Current Research in Sport Sciences: An International Perspective. New York and London Plenum Press, 1996-.91-101.

Bundzen P. Peres Saad E.: Respuestas evocados de latencia media: mecanismos de generacion y posible significado diagnostico. In: Il Congreso de Ciencias Biologicas. June 12-13, 1984, Habana Cuba, p 220.

Unestahl LE, Bundzen P.: Integrated Mental Training - neuro-biochemical mechanisms and psycho-physical consequences. J Hypnos 1996;23(3):148-156.


Forskningsrapporter från Psykologiska Institutionen,
Uppsala Universitet, 1967-1974

Uneståhl L-E, Holmgren S,: Hypnotisk kontroll av responsivitet under sömn. 1967
Uneståhl L-E,: Hypnos och hypnotiserbarhet, 1968
Uneståhl L-E,: Posthypnotisk inducerad trötthet, 1968
Uneståhl L-E,: Undersökning av olika posthypnotiska suggestioner på bilkörning i simulator, 1968
Uneståhl L-E,: Posthypnotiska trancens natur, 1969
Uneståhl L-E,: Posthypnotisk inducerad färgblindhet, 1969
Uneståhl L-E,: Signalutlösta posthypnotiska suggestioner, 1970
Uneståhl L-E,: Generalisering och diskriminering vid posthypnotiska suggestioner, 1971
Uneståhl L-E,: Investigations concerning spontaneous trance and posthypnotic suggestions, 1971
Uneståhl L-E, Ekström P, Lindwall M,: Effekten av posthypnotisk inducerad anesti och hyperestesi, 1971
Uneståhl L-E, Johansson A-M, Nygårds A-M,: Relationen mellan posthypnotisk varierad aktiveringsnivå och prestationsförmåga, 1971
Uneståhl L-E, Berglund B, Gaunitz S,: En posthypnotisk utlöst emotion som förstärkare, 1971
Uneståhl L-E, Gaunitz S,: Typiskt beteende under hypnos telaterat till subjektiva förväntningar, 1971
Uneståhl L-E, Piltz K, Söderlund I,: Det hypnotiska och posthypnotiska insomnandets inverkan på sömnen, 1971
Uneståhl L-E,: En studie av verkningslängden hos vissa posthypnotiska suggestioner, 1972
Uneståhl L-E,: The interaction of Behavior Therapy and Hypnosis, 1972
Uneståhl L-E, Lindgren U, Lindström M,: En undersökning av föreställningsförmåga under olika grader av avslappning och hypnos, 1972
Uneståhl L-E, Ahlstedt B, Lodhammar L, Skoog C,: Effekten av hypnotisk inducerad anesti på subjektiva skattningar, blodtryck och katekollaminutsöndring, 1972
Uneståhl L-E, Granholm G, Hilding K,: Katekollaminutsöndring och posthypnotisk modifiering av stresstillstånd, 1972
Uneståhl L-E, Irfann S,: En posthypnotisk utlöst emotion som förstärkare, 1972
Uneståhl L-E, Barkestam L, Isaksson C, Melander A,: En studie av förväntanseffekter på mottaglighet för hypnos, 1972
Uneståhl L-E, Berglund B, Öhrstedt B,: Emotioner inducerade under hypnos och några fysiologiska och psykologiska indikatorer på dessa, 1972
Uneståhl L-E,: Hypnosis in dynamic and behavior therapy, 1973
Uneståhl L-E,: The use of hypnosis in Sport and Art, 1973
Uneståhl L-E,: Hypnosis and spontaneous trance, 1973
Uneståhl L-E, Beving A, Ericson B, Wassberg G,: Effekter av hypnos som sömnadministrerad sömterapi vid sömnbesvär, 1973
Uneståhl L-E, Hultin K, Sundgren B,: Effekten av föreställningar under hypnos och avslappning på idrottsprestationer, 1973
Uneståhl L-E, Boström E, Orre J,: Effekten av hypnos och suggestion på nystagmus och pupillstorlek, 1974
Uneståhl L-E, Waara K, Wastensson S,: Iakttagelser kring posthypnotiskt blockerande suggestion samt relationen till perceptuell defense, hypnotisk amnesi och posthypnotiskt trancetillstånd, 1974
Uneståhl L-E, Andersson M, Fromell A-C, Sandström B,: Trancendental meditation, 1974
Uneståhl L-E, Appelgren S,: En studie i självhypnos I, 1974
Uneståhl L-E, Larsson G,: En studie i självhypnos II, 1974


Forskningsrapporter från Avdelningen för idrottsforskning,
GIH, Högskolan i Örebro 1975-1982

Uneståhl L-E, Hultin K, Sundgren B,: Effekten av föreställningar under hypnos och avslappning på idrottsprestationer. Rapport I, 1975
Uneståhl L-E, Gustavsson M,: Psykologiska faktorer vid elitskytte, Rapport II, 1975
Uneståhl L-E, Olsson B, Sahlin P, Skoghäll A-K,: Elitidrott - en probleminventering. I. Friidrott. Rappot III, 1975
Uneståhl L-E, Andersson S, Slottsjö Y,: Biorytm och idrott. Rapport VII, 1976
Uneståhl L-E, Peterson Y,: Motorisk inlärning och posthypnotisk förstärkning. Rapport VIII, 1976
Uneståhl L-E,: Effekten av varierande fysisk och mental spänning vid skytte. Rapport IX, 1977
Uneståhl L-E, Buuts U,: Sommarolympiaden 1976. Rapport X, 1977
Uneståhl L-E, Andersson H, Joelsson B,: Omedelbar feedback och posthypnotisk förstärkning. En metodstudie i simning. Rapport XI, 1978
Uneståhl L-E,: Mental Träning. Rapport XII, 1978
Uneståhl L-E, Billengren T, Cardell J, Holmberg I, Jonsson J,: ÖIK - En problemanalys. Rapport XVIII, 1979
Uneståhl L-E, Aspelin K, Hermansson M,: Elitidrott - en probleminventering i utförsåkning. Rapport XIX, 1979
Uneståhl L-E,: Utveckling och utvärdering av metoder för mental träning - En lägesrapport. Rapport XX, 1980
Uneståhl L-E, Augustsson B, Nordenberg A, Svensson C,: Psykologiska dimensioner som påverkar idrottsprestationer. - Konstruktion och utvärdering av ett individtest. Rapport XXI, 1980
Uneståhl L-E, Briefe S,: Utvärdering av mental träning i bowling. Rapport XXIII, 1981
Uneståhl L-E,: Motorisk inlärning genom mental träning. Rapport XXIV, 1981
Uneståhl L-E, Thor M,: Monotont långtidsarbete. I. Lidingöloppet. Rapport XXV, 1981
Uneståhl L-E, Apelqvist L, Gustafsson A,: Monotont långtidsarbete. II. Västgötaloppet. Rapport XXVI, 1981
Uneståhl L-E, Henriksson B, Högström J,: Psykologiska faktorers inverkan på muskelstyrka. Rapport XXVII. 1981
Uneståhl L-E, Ingvarsson P-A,: Fotboll - En analys av fotbollsallsvenskan 1979. Rapport XXVIII, 1981
Uneståhl L-E, Strandh P,: Simning och mental träning. Rapport XXIX, 1981
Uneståhl L-E, Bexell, S, Lanker M,: Mental träning och återhämtningsförmåga. Rapport XXX, 1981
Uneståhl L-E, Bodin M, Poulsen E,: Konståkning - modellinlärning. Rapport XXXI, 1981


Senare forskning ...

Bundzen P, Gavrilova E, Isakov V, Unestahl LE.: Stresslimiting and immunomodulating effect of mental training. J Pathopysiol 1998:5,(1):148.

 

Bundzen P, Leisner P, Malinin A, Unestahl LE.: Mental relaxation: Neuro-dynamic markers and psychopysiologocal mechanisms. In: Rodano R, Hill D, eds. Current Research in Sport Sciences: An International Perspective. New York and London Plenum Press, 1996-.91-101.

 

Bundzen P. Peres Saad E.: Respuestas evocados de latencia media: mecanismos de generacion y posible significado diagnostico. In: Il Congreso de Ciencias Biologicas. June 12-13, 1984, Habana Cuba, p 220.

 

Unestahl LE, Bundzen P.: Integrated Mental Training - neuro-biochemical mechanisms and psycho-physical consequences. J Hypnos 1996;23(3):148-156.

  • SLH

    Skandinaviska Ledarhøgskolan (SLH) eies av Lars-Eric Uneståhl. SLH er den eneste høyskolen i Skandinavia som tilbyr høyskolekvalifiserte utdannelser innen selvutvikling og mental trening.