Forskning & utvikling

Vi i 4inspiration er opptatte av å tilegne oss kunnskap om hva forskningen har å fortelle oss om mennesker, relasjoner, følelser og handlinger. Hjerneforskningen har i løpet av de senere årene endret seg drastisk. Tidligere forsket man bare på døde hjerner, men i dag har man metoder til å forske også på levende hjerner. Det har gitt forskerne unik innsikt i hvordan hjernen fungerer. Dette gjør det lettere å forstå oss mennesker og hvorfor vi reagerer, og handler, som vi gjør i ulike situasjoner.

4inspiration inspireres og henter mye av vår kunnskap fra positiv psykologi. I vanlig psykologi forsøker man ofte å løfte personer fra ”minus til null”. Den positive psykologien fokuserer på hvordan man får personer fra ”null til pluss”. Det forskes for eksempel på optimale emosjonelle tilstander, tanker, prosesser og fellesskap.

  • Dr. Lars-Eric Uneståhl

    Her finner du en oversikt over Dr. Lars-Eric Uneståhls forskning siden 60-tallet. Hans omfattende forskning utgjør til stor del grunnlaget for den utdannelsen innen Mental Trening som vi i 4inspiration formidler.

  • Forskningsmateriale

    Her kan du laste ned forskning relatert til Mental Trening, coaching, psykologi, medisin, organisasjon og ledelse, personlig utvikling, meditasjon, hypnose etc.