For bedrifter

Vil du at dine kolleger skal få litt mer gnist og inspirasjon i hverdagen?

Det er menneskene i organisasjonen som er kilden til den suksessen som bedriften oppnår. For at disse skal yte maksimalt er motivasjon en nødvendighet.

Motiverte mennesker viser engasjement, initiativ og utholdenhet. De har ofte positive tanker om sitt arbeid.

Suksessfaktoren ved våre foredrag er at foredragsholderen gjennom bevisstgjøring og innsikt inspirerer deltagerne til å gå i seg selv og finne sine egne motivasjonsfaktorer. På den måten vil man kunne skape en effektiv og mer langvarig motivasjon.

4inspiration kan skreddersy foredrag etter deres ønsker og behov. Av foredragsholdere kan vi nevne Mia Törnblom, Lasse Gustavsson, Rune SemundsethLars-Eric Uneståhl og Robin G Jacobsen.

Vil du ha mer informasjon eller bestille et foredrag? Ta kontakt med oss på info@4inspiration.no